CTGlobal – DATABESKYTTELSESPOLITIK

Indsamling og håndtering af personoplysninger

CTGlobal er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data (“GDPR”). Når CTGlobal håndterer personlige oplysninger modtaget fra brugerne, betragtes CTGlobal som dataansvarlig. CTGlobal har et betydeligt fokus på, at dataene behandles sikkert og ikke kommer til uvedkommende kendskab.

CTGlobal indsamler og behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail) for at komme i kontakt med dig som bruger af vores workshops.

For at behandle personlige data bruger CTGlobal Microsoft Azure som underleverandør. Microsoft Azure overholder GDPR.

CTGlobal videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter og gemmer ikke dine data uden for EU. CTGlobal videregiver kun information i det omfang CTGlobal er berettiget til eller forpligtet til i henhold til lovgivningen, eller når CTGlobal har fået samtykke til det. Medarbejderne hos CTGlobal har pligt til ikke at videregive dine personlige data og må muligvis ikke uden begrundelse videregive eller aflevere oplysninger, de har fået kendskab til i forbindelse med deres job.

CTGlobal gemmer dine personlige data, så længe du bruger CTGlobals tjenester og indtil fem (5) år efter dine sidste aktiviteter med CTGlobal. Efterfølgende sletter CTGlobal oplysningerne og har ikke længere adgang til dine personlige data.

Dine rettigheder

Generelt har du følgende rettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning:

  • Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger – GDPR artikel 15 om ret til adgang
  • Du har ret til at få rettet eller justeret forkerte personoplysninger – GDPR artikel 16 vedrørende ret til berigtigelse
  • Du har ret til at slette personlige data, hvis det ikke længere er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet – GDPR artikel 17 om retten til sletning
  • Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger – GDPR artikel 18 om retten til begrænsning af behandlingen
  • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandlingen af ​​dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring – GDPR artikel 21, punkt 2
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data og til at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger – GDPR artikel 21 vedrørende retten til indsigelse
  • Hvis behandlingen af ​​dine personlige data er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af ​​behandlingen af ​​dine personoplysninger, der er udført, før du trak dit samtykke tilbage – GDPR artikel 7, punkt 3 vedrørende betingelser for samtykke
  • Du har ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format – GDPR artikel 20 om dataportabilitet

Kontakt information

CTGlobal er den dataansvarlige for behandlingen af ​​de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål i denne henseende, er du velkommen til at kontakte CTGlobal. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

CTGlobal Denmark A / S
Lyskær 3CD
2730 Herlev
Danmark
+45 4342 9601
info@ctglobalservices.com

Appel

Hvis du ikke er tilfreds med CTGlobals håndtering af dine personoplysninger, kan du indgive en appel til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
DK-1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne databeskyttelsespolitik gælder fra den 25. maj 2018.